Директори школе

од 1960. до 1969. године 
Јела Брадаш

од 1969. до 1982. године
Благоје Јованов

од 1982. до 2000. године
Митар Вуковић

од 2000. до 2010. године
Вера Дамјанов

од 2010. до 2014. године
Ненад Милованчев

од 2014. и данас
Биљана  Јованов