Nalazite se na:

Savet roditelja

 


ČLANOVI SAVETA RODITELJA U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI:


1-1

Daniela Tumo

1-2

Kristina Nikić

1-3

Goran Tolmač

1-4

Ivana Popov

2-1

Maja Stanojev

2-2

Zoran Balać

2-3

Maja Bulić

2-4

Danijela Zlopaša

3-1

Bojana Anđelić

3-2

Dejan Dimitrijević

3-3

Helena Kovačević

4-1

Rosanka Crnovršanin

4-2

Vladimir Grgur

4-3

Daniejla Lavirac

5-1

Ivana Lipai

5-2

Nada Boljoš

5-3

Zorica Toljaga

6-1

Sanja Simić

6-2

Gabrijela Ševo

6-3

Vanja Pisodorov

7-1

Olivera Đogo

7-2

Ivana Raškov

7-3

Branko Đomparin

8-1

Biserka Subotin

8-2

Zoran Mijatov

8-3

Diana Bursać

PLAN SAVETA RODITELJA

 

Savet roditelja škole čine predstavnici roditelja učenika svakog odeljenja.

Programski zadaci Saveta roditelja škole:

  • predlaže predstavnike roditelja dece, odnosno učenika u organ upravljanja
  • predlaže mere za osiguranje kvaliteta i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada
  • učestvuje u postupku predlaganja izbornih predmeta i u postupku izbora udžbenika
  • razmatra predlog programa obrazovanja i vaspitanja, razvojnog plana, godišnjeg plana rada, izveštaje o njihovom ostvarivanju,  vrednovanju i o samovrednovanju
  • razmatra namenu korišćenja sredstava od donacija i od proširene delatnosti ustanove
  • predlaže organu upravljanja namenu korišćenja sredstava ostvarenih radom učeničke zadruge i prikupljenih od roditelja
  • razmatra i prati uslove za rad ustanove, uslove za odrastanje i učenje, bezbednost i zaštitu dece i učenika
  • učestvuje u postupku propisivanja mera iz člana 42. ovog zakona
  • daje saglasnost na program i organizovanje ekskurzije, odnosno programe nastave u prirodi i razmatra izveštaj o njihovom ostvarivanju
  • razmatra i druga pitanja utvrđena statutom.

 

Savet roditelja svoje predloge, pitanja i stavove upućuje organu upravljanja, direktoru i stručnim organima ustanove.

 
 

Copyright JC-Zrenjanin, 2013