Nalazite se na:

Javne nabavke

 Nabavka hrane za učenike 4.6.2019.

 

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora - partija I

Odluka o dodeli ugovora - partija II

Odluka o dodeli ugovora - partija III

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija I

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija II

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija III

 


 

Nabavka električne energije 28.2.2019.

 

Poziv za pokretanje postupka

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora Javne nabavke 2019.

 

Plan nabavki 2019.

Plan javnih nabavki nabavki 2019.

Finansijski plan 2018.

 

 


 

 

 

Poziv - nabavka hrane za učenike

Konkursna dokumentacija - hrana za učenike

Odluka - partija I - pekarski proizvodi

Odluka - partija II - namirnice i drugi prehrambeni proizvodi

Odluka - partija III - gotova kuvana jela

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija I

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija II

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija III

 

 


 


Sanacija terena za mali fudbal 10.4.2018.

 

 

 

Poziv - Sanacija terena za mali fudbal

Konkursna dokumentacija - Sanacija terena za mali fudbal

Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 Električna energija za 2018. godinu

 

 

Poziv - za podnošenje ponuda, dobra - električne energije 2018.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - električna energija 2018.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 


 

Javne nabavke 2018.

 

Plan javnih nabavki 2018.

Finansijski plan 2018.


 


 

 

Резултат слика за roof 

Investiciono održavanje krova na delu školske zgrade

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 


 

 

Finansijski plan i plan javnih nabavki

Plan nabavki za 2017. godinu

Plan nabavki za 2017. godinu sa izmenama

 


 

 

 

 

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - hrana za učenike  - predaja do 20.6.2017.

Poziv

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora - partija I

Odluka o dodeli ugovora - partija II

Odluka o dodeli ugovora - partija III

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija I

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija II

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija III