Nalazite se na:

Javne nabavke

 

Javna nabavka dobara 

hrana za učenike (rok 16.6.2020.) 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti: hrana za učenike

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora - I partija

Odluka o dodeli ugovora - II partija

Odluka o dodeli ugovora - III partija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - I partija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - II partija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - III partija

 Javna nabavka dobara

inreaktivne table sa projektorom (9.5.2020.) 

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru o JN dobara - interaktivnih tabli sa projektorom

Odluka o izmeni Ugovora o javnoj nabavci dobara - interaktivna tabla

 


 Javna nabavka male vrednosti

izvođenje ekskurzije za učenike u školskoj 2019/2020. godini.(02.03.2020.)

Rok za podnošenje ponuda 10.03.2020. -10:00h

 

Poziv za javnu nabavku

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi JN - partija I

Odluka o obustavi JN - partija II

Odluka o obustavi JN - partija III

Odluka o obustavi JN - partija IV

Odluka o obustavi JN - partija VIII

Odluka o izmeni ugovora - partija V

Odluka o izmeni ugovora - partija VI

Odluka o izmeni ugovora - partija VII

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

 

 
Nabavka električne energije 25.02.2020.


Poziv za javnu nabavku - električna energija

Konkursna dokumentacija - nabavka električne energije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobra -električna energija

 

 
Nabavka hrane za učenike 4.6.2019.

 

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora - partija I

Odluka o dodeli ugovora - partija II

Odluka o dodeli ugovora - partija III

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija I

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija II

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija III

 


 

Nabavka električne energije 28.2.2019.